logo

ЗАПОСЛЕНА И РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦАСистематизована радна места:

- Високо образовање 5 радних места
- Средње образовање 5 радних места
- Основно образовање 3 радна места


Запослени на неодређено време:

- Високо образовање 4 запослена
- Средње образовање 5 запослених
- Основно образовање 2 запослена


Запослени на одређено време:

- Високо образовање 2 запослени
- Средње образовање 0 запослених
- Основно образовање 0 запослених


Број радно ангажованих лица (рад ван радног односа):

- Уговор о делу 1 запосленa


Запослени на неодређено време којима је радни однос престао у 2021. години:

- 1 запослени


Новозапослени на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2021. години:

- 0 запослених


Новозапослени на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у 2022. години:

- 0 запослених


Новозапослени на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад дозвољеног процента од 70% у 2022. години:

- 0 запослених


Ажурирано: 04.05.2022.године