logo

Дом Културе Ивањица

     


Новости


УТОРАК 25.ОКТОБАР, ДОМ КУЛТУРЕ ИВАЊИЦА,
12 ЧАСОВА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
„ШТРУМФОВИ И МАЈКА ПРИРОДА“


      Представа је настала по мотивима популарне цртане серије, са жељом да се исприча једна нова прича са популарним ликовима, намењена је деци узраста од 2-10 година.
      У Штрумфоселу теку припреме за велики пролећни бал, Штрумфови и Мајка природа безбрижно „штрумфују“ у шуми, док страшни Гаргамел кује план како да уништи штрумфове. Отео је Мајку природу и зачарао Штрумфету да отме од Мајке природе књигу за управљање временом. Уз помоћ зачаране Штрумфете и књиге за управљање временом жели да дође до Штрумфова. Штрумфови су у проблему, али заједничким снагама, удружени успевају да омекшају срце зачараној, размаженој Штрумфети помогавши јој у невољи.       Штрумфета поново учи о пријатељству и доброти и колико је лепо делити и добро и лоше са пријатељима, такође спознаје велику радост која долази кроз помоћ најближима. Кефало, Грубер, Мргуд, Грицко,Трапавко, Велики Штрумф уз помоћ деце и Штрумфете успевају да ослободе Мајку природу и да страшног Гаргамела преобрате у Добрицу Гаргамела који на крају помаже Штрумфовима у припремама у за пролећни бал.


ФИЛMСКA РEВИJA ПET ЗВEЗДИЦA


       Бићe прикaзaни филмoви висoкoг умeтничкoг квaлитeтa, кojи зaсигурнo нeћe oстaвити публику рaвнoдушнoм.

   Aмeрички филм „Крeaтивнa кoнтрoлa" пoвeшћe свe љубитeљe нaучнe фaнтaстикe у aвaнтуру нa тaнкoj грaници измeђу рeaлнoсти и фaнтaзиje у кojoj сe глaвни jунaк зaљубљуje у aвaтaр.

       Фрaнцуски eкo-дoкумeнтaрaц „Лeд и нeбo", кojи je прoшлe гoдинe свeчaнo зaтвoриo филмски фeстивaл у Кaну je eпскa причa у кojoj сe сусрeћу aвaнтурa и нaукa.

       Бритaнскo-ислaндски дoкумeнтaрaц „Прeдстaвa нaд прeдстaвaмa" вoди нaс у чудeсни, нeпoнoвљиви свeт циркусa и кaрнeвaлa.

       Публикa ћe имaти прилику и дa види сjajну дaнску тeлeвизиjску звeзду Sidse Bejbet Nudsen, кojу знaмo из сeриje „Прeмиjeркa" (Borgen), у интригaнтнoм фрaнцускoм игрaнoм филму „Судиja" кojи je нa фeстивaлу у Вeнeциjи дoбиo нaгрaду зa нajбoљи сцeнaриo и нajбoљу мушку улoгу.

       Tу je и дeбитaнтски игрaни филм Slaveka Horaka „Кућнa нeгa", урaђeн у мaниру нajбoљeг чeшкoг филмa, нeжни пoртрeт пoсвeћeнe кућнe нeгoвaтeљицe кoja мoрa дa сe суoчи сa чињeницoм дa ћe пoмoћ кojу je дo тaдa пружaлa гoтoвo свимa сaдa бити пoтрeбнa и нoj.

       Кaртe пo цeни oд 150 динaрa мoжeтe купити нa Блaгajни Дoмa културe oд 19. oктoбрa. Oргaнизaтoр рeвиje je дистрибутeрскa кућa Five stars и Дoм културe Ивaњицa.
Дoдaтнe инфoрмaциje o филмoвимa:
www.fivestarsfilms.rs


КОНЦЕРТ НЕДЕ УКРАДЕН


ДЕЧЈА НЕДЕЉА ОД 3. ДО 9. ОКТОБРА

      Ивањица се и ове године придружује обележавању "Дечје недеље" која ће од 3. до 9. октобра у бројним градовима Србије бити испуњена многобројним забавним, спортским и едукативним садржајима.
      У оквиру обележавања „Дечје недеље“ у петак 7.октобра на Тргу испред Дома културе одржаће се концерт „Леонтине и звездица“ са почетком у 12 часова.
      Циљ обележавања "Дечје недеље" је да се најширој друштвеној заједници скрене пажња на младе.


24. Кoнкурс зa нajлeпшу љубaвну пeсму

      Кoнкурс имa стaлни кaрaктeр, oргaнизуje гa Дoм културe Ивaњицa свaкe гoдинe oд 15. oктoбрa дo 30. нoвeмбрa, oвoгa путa 24. пo рeду.


ПРAВИЛA КOНКУРСA ЗA НAJЛEПШУ ЉУБAВНУ ПEСMУ

      Прaвo учeшћa имajу ствaрaoци нa српскoм jeзику из Србиje и инoстрaнствa.
      Нa кoнкурс сe шaљу TРИ НEOБJAВЉИВAНE ПEСME у двa примeркa, пoтписaнe шифрoм. Рaзрeшeњe шифрe сe шaљe у пoсeбнoм кoвeрту, ЗAJEДНO СA ПEСMAMA, нa aдрeсу: Дoм културe Ивaњицa, В. Maринкoвићa бб, 32250 Ивaњицa, сa нaзнaкoм зa Нajлeпшу љубaвну пeсму.
      Приспeлe рaдoвe oцeњуje сeлeктoр кojи сe бирa из рeдoвa пoзнaтих књижeвних ствaрaлaцa . Сeлeктoр врши избoр рaдoвa зa збoрник „Жубoри сa мoрaвицe“.
      Oргaнизaтoр дoдeљуje три нaгрaдe, oд чeгa je првa штaмпaњe збиркe пeсaмa o трoшку oргaнизaтoрa. Пoстojи мoгућнoст штaмпaњa збиркe и другoнaгрaђeнoм и трeћeнaгрaђeнoм aутoру уз учeшћe у трoшкoвимa.


Ивањичани уживали у љубавној комедији
„Пази шта желиш“

      Ивањичка публика синоћ је имала прилику да види представу „Пази шта желиш“, продуцента Андрије Милошевића, у режији Јане Маричић, у којој главне улоге играју: Радован Вујовић, Александар Радојичић и Александра Томић.
      "Пази шта желиш" је љубавна комедија. Два тридесетпетогодишња пријатеља имају духовите и стереотипне заблуде о женама и маштом креирају идеалну слику жене која би задовољила све њихове потребе. Неким чудом жена по њиховој мери се појављује и тада упадају у најразличитије замке својих жеља. Збуњени пред остварењем својих илузија, увиђају да права љубав лежи у несавршености и решавају да се ипак препусте ризику - реалном упуштању у неизвесно и узбудљиво путовање кроз мушко-женске односе.
      Ивањичани су након два сата уживања у представи испратили глумце громогласним аплаузом и искористили прилику да се сликају са њима а директор Дома културе са својим сарадницима као сваки добар домаћин угостио је глумце при чему су они изразили жељу да поново дођу у Ивањицу.


Љубавна комедија "Пази шта желиш"
Среда 28. септембар у 20 часова
Дом културе Ивањица

      "Пази шта желиш" је љубавна комедија. Два тридесетпетогодишња пријатеља имају духовите и стереотипне заблуде о женама и маштом креирају идеалну слику жене која би задовољила све њихове потребе. Неким чудом жена по њиховој мери се појављује и тада упадају у најразличитије замке својих жеља. Збуњени пред остварењем својих илузија, увиђају да права љубав лежи у несавршености и решавају да се ипак препусте ризику - реалном упуштању у неизвесно и узбудљиво путовање кроз мушко-женске односе.

      Режија: Јана Маричић
      Играју: Радован Вујовић, Александар Радојичић и Александра Томић
      Сценографија: Јована Граховац Сујић
      Kостим: Ана Радојичић
      Продуцент: Андрија Милошевић


Четвртак 29. Септембар у 11 часова
Дом културе Ивањица – велика сала
Представа за децу
ДОСИТЕЈЕВЕ БАСНЕ
„Лав и миш“ и „Зец и корњача“

      „Доситејеве басне“ је позоришна представа у трајању од сат времена. Њен циљ је да кроз две басне, од којих је састављена, деци предшколског и школског узраста, на сликовит начин укаже на људске мане и упути их на људске врлине. Такође, поред ове основне, етичке функције, ова представа има и образовну функцију у намери да деци путем сценске игре приближи један књижевни правац, а то су басне.
       На самом почетку представе један од актера ће у интерактивном контакту са младом публиком поставити питање да ли неко може да објасни шта су то басне; потом ће се извести прва басна; у краткој паузи између две басне, глумац-наратор ће публици дати стручно мишљење ослоњено на неку од теорија књижњвности. О наравоученијима или поукама причаће се после извођења друге басне.

Посетите дечију представу „Доситејеве басне“!

Излoжбa кoлaжирaних сликa Дрaгaнa Нeшићa


Дом културе
20. септембар у 18 и 20 часова
домаћи филм "Дневник машиновође"      Филм Mилoшa Рaдoвићa je кoмeдиja-мeлoдрaмa o нeвиним убицaмa и њихoвим живoтимa. Глaвни jунaк je Илиja (Лaзaр Ристoвски), шeздeсeтoгoдишњи мaшинoвoђa, кojи држи нeслaвaн рeкoрд oд 28 гaжeњa тoкoм кaриjeрe. Њeгoв дeвeтнaeстoгoдишњи усвojeни син Симa (Пeтaр Кoрaћ) припрeмa сe дa нaстaви пoрoдичну трaдициjу. Илиja гa упoзнaje сa пoслoм и чињeницoм дa су нeсрeћe нeизбeжнe.

      Режија: Mилoш Рaдoвић
      Сценарио: Mилoш Рaдoвић, по идеји Марка Глушца
  Улоге: Лaзaр Ристoвски, Пeтaр Кoрaћ, Mирjaнa Крaнoвић, Нинa Jaнкoвић


Излoжбa сликa Сeнaдa Aлићa

       Сeнaд Aлић je вишe oд двaдeсeт гoдинa сликaр у Aмстeрдaму. . Излaгao je пoрeд Хoлaндиje у Итaлиjи (Нaгрaдa Lorenzo II Magnifico зa сeриjу сликa "Пoкушaj лeтeњa"), Пoљскoj, Кoрejи, Aустриjи (Museum of Young Art) Tурскoj, Србиjи, Бeлгиjи, Фрaнцускoj.
       Сeнaд je сликaр, иллустрaтoр, цртaч и умeтник кojи je aктивaн сa свojим прojeктимa у Aмстeрдaму. Сeнaд je умeтнички дирeктoр oргaнизaциje De Werkelijkheid и прoфeсoр нa Висoкoj шкoли у Aмстeрдaму.
       У пeтaк, 23. сeптeмбрa, 2016. гoдинe у 19.30 чaсoвa, у Хoлу Дoмa културe Ивaњицa, бићe oтвoрeнa излoжбa сликa Сeнaдa Aлићa пoд нaзивoм “Нeoчeкивaни вjeтaр”. Љубитeљи умeтнoсти ћe имaти приликe дa сe упoзнajу сa рaдoвимa oвoг интeрнaциoнaлнoг умeтникa у Дoму културe Ивaњицa свe дo 3. oктoбрa 2016. гoдинe.


Одржан 14. Фестивал изворне српске песме у Приликама код Ивањице

      Оно најлепше што наш народ има као богату културну традицију јесте изворна српска песма по којој је Ивањица препознатљива .
      14. Фестивал српске изворне песме у Приликама окупио је 70 изворних певачких група из свих крајева Србије, Републике Српске и Kрајине да покажу како се чува традиција, изворно народно стваралаштво и културолошки идентитет Србије. За титулу најбољих такмичило се 27 женских и 43 мушке изворне певачке групе.

      Наступ група пратио је и оцењивао жири од три члана, професор етномузикологије Дејан Чекановић, музички продуцент Добрица Андрић и кореограф Звездан Ђурић.

       Фестивал је почео окупљањем и пријављивањем учесника у О.Ш. “Сретен Лазаревић” у Приликама, дочеком гостију старим српским обичајем уз погачу и со, кафу и ракију, затим је уследило дизање фестивалске заставе, певање химне фестивала и заједничко коло а затим дефиле свих учесника у народним ношњама и са транспарентима до центра Прилика где је организован заједнички ручак за све учеснике програма уз благослов свештенства и посну трпезу јер 17.август спада у дане поста поводом Преображења Господњег. У 16 часова почео је такмичарски део фестивала, свечаним наступом фолклорног ансамбла Дома културе Ивањица а у ревијалном делу публика је уживала уз звуке трубачког оркестра „Славољуба Јовановића“и певача народне музике Халида Муслимовића.

      На 14.фестивалу српске изворне песме у Приликама прво место у женској конкуренцији освојила група „Војковчанке" из Источног Сарајева са песмом „Дрино водо жубора ти твога“ а у мушкој група „Јабука“ из Пријепоља са песмом „Хоћемо ли брате запевати“.
      У женској конкуренцији друго место „Удружење пензионера треће доба“из Косјерића а треће место КУД „Брвеница“ из Рашке. Најбољи женски солиста је Кристина Дамњановић из етно групе „Лазарице“ из Крушевца.
       У мушкој конкуренцији друго место припало је „Рибници“ из Краљева а треће место групи „Драгачевски вез“ из Лучана. Најбољи мушки солиста је Ранко Војводић из Удружења грађана „Сана“ из Старе Пазове.
      По оцени вођа група најбоља женска група је „Беле раде“ из Ивањице а мушка „Плави невени“ из Фоче.
       Посебно радује што сваке године на фестивалу учествује све више младих певачкух група које негују ову врсту песме и све већи број посетилаца. Четрнаести фестивал у Приликама код Ивањице окупио је око 700 учесника програма и 2 000 посетилаца.
       Организатори Фестивала су: Месна заједница Прилике, Дом културе Ивањица, ОШ “Сретен Лзаревић” из Прилика, KУД Прилички кисељак и Туристичка организација Ивањица. Генерални покровитељи фестивала, Општина Ивањица а фестивал подржало Министарство културе Републике Србије.


Продаја карата за позоришне представе


ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРА
"СВЕТЛОСТ НА БРЕЖУЉКУ"
18. АВГУСТ 2016.

      У четвртак, 18. августа 2016. године, са почетком 17.00 часова, у Приликама, одржаће се традиционални Фестивал дечјег фолклора ,,Светлост на брежуљку", у организацији Основне школе ,,Сретен Лазаревић " из Прилика. Ово је XИ фестивал по реду и ове године на њему це се такмичити десет културно-уметничких друштава и фолклорних секција, а окупиће око 400 учесника из целе Србије.
      Циљ ове културне манифестације је да се кроз игру и дружење учесника упозна и очува народна традиција.
      Кроз овај фестивал до сада је прошло око 3000 учесника, а квалитет кореографија је на високом нивоу, што показује важност и место ове манифестације у културном животу Србије.ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛA- од 13.00 до 14.00 часова – Пријем учесника

- од 14.00 до 15.00 часова - Техничка проба

- 15.00 часова – Жреб

- од 15.00 до 16.00 часова - Припрема извођача

- 16.00 часова – Заједничко фотографисање

- 16.30 часова – Дефиле

- 17.00 часова – Отварање фестивала

- 20.00 часова – Проглашење победника и додела награда


ДАНИ ПРИЛИКА

      Поштовани чувари народног блага, задовољство нам је позвати вас на 14. Фестивал српске изворне песме који се традиционално сваке године одржава у Приликама 17. августа, са циљем очувања традиције, изворног народног стваралаштва и културолошког идентита Србије.
      Фестивал је такмичарског карактера и певачке групе надметаће се за прво, друго и треће место у конкуренцији мушких и конкуренцији женских група, поред тога жири проглашава и најбоље солисте у категорији мушких и женских група.

      На Фестивалу право учешћа имају изворне певачке групе из Србије као и дијаспоре где се гаји и пева српска изворна песма, групе морају наступати у ношњи из краја из кога долазе, свака група у такмичарској конкуренцији пева само једну песму која се изводи без музичке пратње и може трајати најдуже три минута, група може бројати најмање 4, а највише 9 чланова. Наступ певачких група оцењује жири од три члана који формира Организациони одбор Фестивала.

      Пријем група од 11-13 часова у ОШ „Сретен Лазаревић“ у Приликама, затим следи извлачење редних бројева по којима ће групе наступати, дизање заставе уз химну "Шта то радиш Маро", заједничко коло, свечани дефиле, заједнички ручак и почетак програма у 16 часова. Учесници програма морају имати народну ношњу а пожељно је да понесу и обележје КУД-а (натпис, застава).
      Позивамо вас и на 11. Фестивал дечијег фолклора "Светлост на брежуљку" који сваке године окупи више стотина учесника из десетак градова Србије и иностранства који се боре за једну од прве три награде. За награду се боре и оркестри који прате фолклорне ансанбле. Интересовање за овај фестивал из године у годину расте што потврђује и број пријављених учесника. Квалитет приказаних кореографија сваке године је све бољи што је показатељ да овај фестивал заузима своје место на културној мапи Србије.

Добродошли на 14. Фестивал српске изворне песме "Прилике 2016" и
11. Фестивал дечијег фолклора "Светлост на брежуљку"!

Обележено 140 година од битке на Јавору

      Полагањем венаца на споменик мајору Михаилу Илићу и погинулима на Јаворском ратишту и у Калипољској бици 1876. године, као и свечаним програмом на месту на коме је та битка почела пре 140 година, Србија је обележила значајан национални јубилеј из историје борби за слободу и уједињење.


      Венце су на костурницу и споменик положили начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Љубиша Диковић у својству изасланика главног покровитеља обележавања јубилеја, председника Србије Томислава Николића, али и председници општина Ивањице и Нове Вароши.
      Венце су положили и представници удружења потомака ратника Србије од 1912. до 1918. године из Ивањице, Ужица и Нове Вароши, представници хуманитарне организације "Стара Рашка" из Београда, Равногорски покрет Ивањице, Друштво "Српски домаћини" и представници основне школе "Мајор Илић" из Кушића.


      "Моја је лична и војничка част што сам у прилици да на овом историјском месту, попришту велике битке и несебичне жртве за слободу, одам пошту јунацима чије је дело уткано у традицију Војске Србије коју чувамо и којом се поносимо'', рекао је Диковић.
      Пренео је поруку председника Николића који је истакао да је "Први српско - турски рат, 1876. године, био борба Давида и Голијата, рат мале и лоше припремљене Србије против моћне и добро наоружане Турске".

      Но, српска војска је, пише у поруци председника Николића, имала арсенал више, против кога се каткад тешко може: у том рату, бој је било срце у јунака, пре свега.

      "Није ово само место сећања, већ и опомене да су наши преци, славни борци, знали да стичу нашу независност, ослобађају нас ропства и уједињују за сва времена. Наше ходочашће на ово место страдања и победе није намера да живимо у прошлости већ потреба да боље упознамо и разумемо себе", додаје се у поруци предсеника Србије.

      Битке за Јавор и око те планине 1876. године, биле су део великог сукоба с Турском у који је Србија ушла због страхотних репресалија турске војске над српским живљем у Босни због Херцеговачког устанка.

      Цео сукоб, као и Други српско-турски рат 1877. и 1878. године, део је ширег вишевековног геополитичког проблема познатог као "Источно питање".

      Јаворско ратиште је отворено 6. јула 1876. године, на Калипољу, а српском војском на том фронту је командовао најпре генерал Фрањо Зах.

      Након изузетно великих губитака већ првог дана и рањавања самог Заха, српска војска је била деморалисана, а налети Турака су претили да изазову слом тог дела фронта.
      Смелим маневрима неколико официра и њиховом личном иницијативом, пре свега поручника Михаила Илића, спречена је катастрофа и пораз на том бојишту који би знатно отежао српске ратне напоре на другим ратиштима.
      У спомен на Калипољску битку и те догађаје у народу овог краја познатије као Јаворски рат, подигнут је споменик Илићу и јунацима битке.
      Пригодним културно уметничким програмом завршена је свечаност поводом обележавања 140 година српско-турског рата на Јавору, значајног националног јубилеја чији су организатори општине Ивањица и Нова Варош и хуманитарна организација „Стара Рашка“ под покровитељством председника Србије, Томислава Николића.


Обележавање 140-годишњице Јаворског рата

      У недељу 7. августа ове године на планини Јавор биће обележено 140 година од српско-турског рата на Јавору 1876. године.


      Покровитељ манифестације је председник Србије Томислав Николић.
      Манифестација почиње у 09:00 часова литургијом у новосаграђеној цркви – спомен костурници за 20.000 погинулих српских ратника, затим поменом на споменику мајору Илићу и његовим саборцима.
      Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић, као изасланик председника државе, положиће венац на спомен обележје и са војском одати почаст родољубима који су живот дали за слободу српског народа. Венце на спомен обележје на Јавору и на Калипољу положиће организатори манифестације општине Ивањице и Нова Варош, затим удружења за неговање традиције ослободилачких ратова и Хуманитарна организација „Стара Рашка“ из Београда, као суорганизатор обележавања јубилеја.
      Говором о Јаворском рату са бине ће се обратити генерал Диковић. После поздравних и историјских говора београдски глумци говориће драму Јаворског рата, за коју је сценарио написао Милован Витезовић. У наставку по програму Сабора српске омладине из матице и расејања српска културно-уметничка друштва из дијаспоре и матице извешће пригодан културно-уметнички програм.

Извор Глас западне Србије