logo

ЗапослениДиректор - Милан Крунић 032-660-645
Програмски руководилац


032-661-087
Позоришна и књижевна редакција


Милица Раичевић 032-661-087
Ликовна редакција


Хаџи Снежана Златић
Уредник етно програма


Ана Рацић 032-661-087
Финансијски сектор


Тихомир Ивковић
Правна служба


Љубица Ристић 032-661-087
Секретаријат и секретарица


Стево Шарчевић
Технички сектор