logo

Контакт

УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ
Email:
domkultureivanjica@mts.rs
ПИБ:101063700 МБ:07314868
Текући рачун: 840-310668-03
Централа:032/661-087
Директор: Mилан Крунић 032/660-645Увећај мапу